Παραλαβή - Ροή Περιστατικών

 
 
24ωρο Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών
 
 
 
Με την είσοδό τους οι πελάτες μας απευθύνονται στο χώρο υποδοχής (Γραμματεία).

Αν έχουν ήδη κλείσει ραντεβού συμπληρώνουν εκεί το δελτίο εξέτασης του ζώου τους και περιμένουν στο χώρο αναμονής, που είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να αποφεύγονται προβλήματα μεταξύ των αναμενόντων ζώων.

Στην περίπτωση που δεν έχει κλειστεί ραντεβού, η Γραμματεία καταγράφει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ζώου του και τον ενημερώνει για το ποιος ή ποιοί από τους Κτηνιάτρους του 24ωρου Νοσοκομείου Ζώων Αθηνών Α.Ε. είναι σε υπηρεσία καθώς και για τον πιθανό χρόνο εξυπηρέτησής του.

Τα επείγοντα περιστατικά παραλαμβάνονται από ξεχωριστή είσοδο με άμεση πρόσβαση στα χειρουργεία.
 
 
 
 
Από τον εξετάσαντα Κτηνίατρο ενημερώνονται οι πελάτες για το πιθανό κόστος διαχείρισης του περιστατικού. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με μετρητά ή πιστωτικές κάρτες.

Ο πελάτης, κατά την αποχώρηση του, παραλαμβάνει τον ατομικό φάκελο του ζώου ενημερωμένο καθώς και τα αποτελέσματα των Εργαστηριακών εξετάσεων, τις ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα κ.λπ. που διενεργήθηκαν για την ολοκλήρωση της έρευνας υγείας του ζώου του.
 

Κλινική Εξέταση

 
 
Αμέσως μετά την αίθουσα αναμονής - Γραμματεία υπάρχουντα εξωτερικά ιατρείαμε τρεις αυτόνομους χώρους κλινικής εξέτασης των ασθενών ζώων.Στους χώρους αυτούς εκτελούνται και απλές πράξεις περίθαλψης (αιμοληψίες, χορήγηση φαρμάκων κλπ).


Εφόσον κριθούν απαραίτητες για την περαιτέρω διερεύνηση της υγείας του ζώου άλλες εξετάσεις, ακτινογραφίες, υπέρηχοι, καρδιογραφήματα ή χειρουργικές επεμβάσεις, γίνεται "εισαγωγή" και αυτό οδηγείται στους χώρους Νοσηλείας.