Εργαστηριακές Εξετάσεις

 
Έναν ιδιαίτερα εκτεταμένο χώρο του 24ωρου Νοσοκομείου Ζώων Αθηνών Α.Ε. καλύπτει το Εργαστήριο.
Πρόκειται για ένα τμήμα με σύγχρονο εξοπλισμό, ισοδύναμο αντίστοιχων Μονάδων του εξωτερικού στο οποίο έχουν επενδυθεί γνώση και κεφάλαια ώστε να έχει την ικανότητα και την αυτονομία εκτέλεσης μεγάλου εύρους εξετάσεων (αιματολογικών, βιοχημικών, παρασιτολογικών, κυτταρολογικών και ειδικών ορολογικών δοκιμών)
 
Εργαστηριακές Εξετάσεις
 
Το Εργαστήριο καλύπτει πλήρως τις εργαστηριακές ανάγκες του Νοσοκομείου γεγονός το οποίο προσδίδει αυτονομία, άμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων και δίνει τη δυνατότητα για επανειλλημένη (εντός της ίδιας μέρας) εκτέλεση εξετάσεων ρουτίνας για τα νοσηλευόμενα ζώα. Με τον τρόπο αυτό τα νοσηλευόμενα ζώα πέρα από "κλινικά" παρακολουθούνται και "εργαστηριακά".

Επίσης το Εργαστήριο εξυπηρετεί πλήθος συνεργαζόμενων με το ΝΖΑ κτηνιάτρων και αναλαμβάνει την παραλαβή βιολογικών υλικών και την εκτέλεση εξετάσεων ρουτίνας και εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών.Για τον Νομο Αττικής διαθέτει δικό του δίκτυο συλλογής δειγμάτων, ενώ παραλαμβάνει δέματα με το σύστημα ταχυμεταφορών.

Μεταξύ των εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

α) Για τις τρέχουσες εξετάσεις (ρουτίνας) αιματολογικές και βιοχημικές, ο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία (stand by) και ειδικά προσαρμοσμένος για ζώα.

β) Εκτελούνται όλες οι παρασιτολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.

γ) Υπάρχει η υποδομή προσδιορισμού Ορμονών και Φαρμάκων, στο αίμα.

δ) Εκτέλούνται ειδικές Ορολογικές δοκιμές.
 
Εργαστηριακές Εξετάσεις
 
Σε ορισμένες από τις προαναφερθείσες απόλυτα εξειδικευμένες εξετάσεις εφαρμόζεται η μέθοδος του Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (IFA). Η μέθοδος του Έμμεσου Ανοσοφθορισμού δίδει αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι μέθοδος ποσοτική και δίδει ακριβή τίτλο αντισωμάτων, για νοσήματα όπως:

  • ΑΝΑ - test: ανίχνευση αντιπυρηνικών αντισωμάτων σε περιπτώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων π.χ. Ερυθηματώδης Λύκος
  • Διάγνωση Λεϊσμανίασης του σκύλου (kala-azar) Leishmania infantum
  • Διάγνωση Ερλιχίωσης του σκύλου (Ehrlichia sp)
  • Διάγνωση Νόσου του Lyme (Borrelia sp)
  • Διάγνωση Βρουκέλλωση του σκύλου Brucella canis (Μελιταίος Πυρετός του σκύλου)
  • Διάγνωση Τοξοπλάσμωσης του σκύλου και της γάτας (Toxoplasma sp)
  • Διάγνωση Νεοσπόρωσης σκύλου (Neospora sp)
 
Εργαστηριακές Εξετάσεις
 
ε) Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κυτταρολογικές εξετάσεις, από διάφορα βιολογικά υλικά με λήψη είτε μέσω παρακέντησης δια λεπτής βελόνης είτε από αποτυπώματα ιστών και οργάνων.Με την κυτταρολογική εξέταση συχνά οδηγούμαστε γρήγορα στην αιτιολογική διάγνωση και επομένως στην πιο άμεση αντιμετώπιση και περιορίζουμε τις άλλες μεθόδους προσέγγισης του περιστατικού περιορίζοντας έτσι το τελικό κόστος.